Főoldal › Oktatás › Tankönyv › A tankönyvrendelés módja

A tankönyvrendelés 2015/2016 évi menetrendje:

1. 2015. március 16.: a KELLO megnyitja a tankonyvrendeles.kello.hu weboldalt az intézményi és diákadatok áttöltésére és rögzítésére.

 2. 2015. április 1-jén: a KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre.

3. 2015. április 01. – 2015. április 30.: a tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket.

4. 2015. május 15. – 2015. június 30.: a tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendelésüket.

 5. 2015. augusztus 3. – 2015. augusztus 25.: a KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt könyveket.

 6. 2015. augusztus 21. – 2015. szeptember 8.: pótrendelés – visszáru leadásának intervalluma a rendelési felületen.

7. 2015. szeptember 14. – 2015. szeptember 30.: a KELLO kiszállítja a pótrendelésben kért kiadványokat, illetve elhozza a visszárukat az iskolákból.

8. 2015. szeptember 9. – 2016. április 30.: Évközi rendelés

9. KELLO webshop: a 2015/2016-os tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek 2015. 08. 01-től rendelhetőek, míg egyéb termékek esetében folyamatos a rendelések fogadása és a kiszállítás. http://webshop.kello.hu/

10. KELLO Infopontok (Kellopont – Győr Cím: 9022 Győr, Stelczer Lajos u. 3., Kellopont – Szombathely Cím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 6. fszt. 5.)

- a 2015/2016-os tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek 2015.08.01-től vásárolhatók meg.

A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy sem.

 

 Számlázás

Az idei tanévben nem küldenek ki előre díjbekérőt. A tankönyvek kiszállítását követően 2015. augusztus 24-től iskolánként egy küldeményben érkezik meg a fizetős gyerekek számlája a mellékelt csekkel.

Befizetési határidő: 2015. szeptember 15.

Befizetés módjai: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány (A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a Kello-Infopontokon és a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek.) A pontos címek az alábbi linken találhatók meg: http://webshop.kello.hu/

Pótrendelés esetében a számlát a tankönyvek átvételekor kapják meg a diákok. Befizetési határidő: a számla kiállításától számított 15 napon belül.

 

Ingyenes tankönyvellátás rendje:

Az iskola igazgatója minden év június 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján.

A 2015/16-os tanévben ingyenes tankönyvellátásra jogosult az a diák, akinél 2015. október 1-én az alábbi feltételek egyike fennáll.

a) tartósan beteg,

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Az ingyenes tankönyvellátásra vonatkozó igényeket a 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat vagy nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való jogosultság későbbi időpontban történő igazolásáról. Az iratok bemutatásának tényét az iskola igazgatója rávezeti az igénylőlapra.

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi  pótlék folyósításáról szóló igazolás,

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt.