Főoldal › Múzeum › Iskolánk tanárai voltak › Iskolánkban tanítottak

ISKOLÁNK TANÁRAI VOLTAK:

     
Ádám Manó 1911-1912 matematika-ábrázolódr.
Ágh Lajos 1900-1927 magyar-német
Aistleitner Antal 1857-1878 geográfia-történelem, magyar-német
Ákos Ernő 1947-1956 rajz-ábrázoló
Albrecht János 1883-1884 német-latin-görög
dr. Antal László 1933-1939 magyar-német
Arany János 1993-1995 ének-zene
dr. Augusztinovicz Elemér 1933-1946 magyar-latin
Autheried Éva 1957-1969 matematika-fizika-ábrázoló
Babiczky Miklós 1964-1996 műszaki tanár
Bach Nándor 1869-1873 mértan-építészetirajz-szépírás
Bakó Erzsébet 1974-2010 biológia-kémia
Balázs József 1963-2003 testnevelés
Balázs Józsefné 1963-1983 biológia-földrajz-pedagógia
dr. Balogh Mihályné 1980-2000 biológia-földrajz
Balogh Pálné 1974-1997 ének-zene
Bálint Józsefné 1959-1963 angol-magyar
Bánlaki Pál 1962-1963 magyar-filozófiadr.
dr. Baranyai Lenke 1972-2011 filozófia-történelem
Barta Miksa 1903-1938 matematika-fizika
Bartoss Ernő 1858-1859 matematika-fizika-természetrajz-szépírás
Bauer Tiborné 1958-1959 magyar-németdr.
Bäumel Ede 1886-1899 matematika-fizika
Dr. Bayer Ferenc 1876-1879 magyar-német
Bazsóné Nagy Gabriella 2009-2017 rajz
Bedy Rezső 1944-1950 magyar-német
Belényessy Viktória 2002-2014 matematika-kémia
Bella Lajos 1876-1911 történelem-fóldrajz-torna
Bezzegh Gyula 1940-1947 földrajz-természetrajz
dr. Bleyer Jakab 1900-1902 magyar-német
Bóna Miklós 1963-1970 magyar-történelem
Bödőcs Pál 1974-1981 magyar-történelem
dr. Bruckner Lajos (dr. Holló Lajos) 1939-1941 német-francia-olasz
Czobor László 1965-2007 magyar-német-orosz
Czobor Lászlóné 1969-2005 fizika-matematika
Czupy Judit 2005-2017 fitika-matematika
Csanády Sándor 1929-1957 magyar-történelem
Csendes Ferenc 1978-1990 magyar-angol
Csép Miklós 1926-1928 magyar-német
Cserjési József 1939-1942 torna
Dancs Lászlóné 1950-1979 magyar-német
Dárdai Béla 2003-2013 földrajz-testnevelés
Dér Zoltán 1929-1958 matematika-fizika
Dévényi Beáta 1989-1999 biológia-földrajz
Divald József 1870-1873 német-magyar-földrajz
Dorkó Éva 2006-2007 matematika-fizika
Egész Tamás 1996-2010 fizika-számítástechnika
Eichberger József 1858-1859 szépírásdr.
Emmer József 1922-1949 latin-németdr.
Erdélyi Pál 1943-1945 latin-történelem
Faragó Andor 1901-1909 matematika-fizika
Faragó István 1942-1944 latin-németdr.
Faragó József 1894-1929 matematika-fizika-ábrázoló
Fialovszky Lajos 1872-1884 természetrajz-földrajz
Fleischhacker Mór Fridolin 1882-1900 német-magyar
Fodor Katalin 1999-2002 rajz
Földi Lőrinc 1951-1954 történelem-földrajz
Fuchs Kamilla 1967-1973 magyar-orosz
Fuchs Pál 1863-1872 fizika-geometria-rajz-építészet-építészeti rajz
Fuchs Rezső 1920-1926 német-francia
Gamauf György 1878-1879 magyar-történelem-földrajz
Garai Aranka 1973-1974 történelem-orosz
Gartner Ferenc 1857-1860 német-számtan-geometria-szépírás
Gerjel József 1967-1972 orosz-francia-német
Geronnai-Kossow Béla 1868-1873 francia
Gerő Árpád 1909-1929 természetrajz-kémia
Gombás Vilmos 1959-1963 kémia-biológia
Gosztola Antalné 1970-1983 magyar-orosz
Gottl Rezső 1880-1891 matematika-fizika
Gőgös Ferenc 1942-1948 magyar-latin
Göhring Tódor 1872-1876 tornászat
Gruber Gyula 1919-1935 torna
Gruppenberg F. Henrik 1898-1900 magyar-német
Gyertyánffy Ernő 1916-1917 matematika-fizika
Györgyfalvai Istvánné 1968-1981 postaforgalom
Gyulaváry Jánosné 1976-1987 magyar
Gyürü Károly 1962-1968 magyar-orosz
Hadnagy Géza 1941-1946 magyar-latin
Hahnenkamp Rezső 1871-1885 mennyiségtan-mértandr.
Halász Gyula 1930-1940 magyar-francia
Hammerl Lajosné 1959-1971 orosz-német
dr. Hargitai Lajosné 1969-1978 postaforgalom
Harsányi Lajos 1909-1919 matematika-fizika
Hauser Károly 1870-1895 szabadkézi rajzdr.
Hegyi Ferencné 1969-1979 történelem-angoldr.
Helyes István 1918-1919 latin-magyar
Hemerle Mária 1993-2007 francia-történelem
Herczeg Antal 1922-1929 magyar-német
Hirschler Katalin 1982-1986 német-angol
Holéczi György 1964-1971 történelem-földrajz
Holló (Toppler) István 1873-1875 magyar-bölcseletdr.
Holpár Gabriella 1992-2018 magyar-etika-latin
Horváth Bernadett 2009-2018 angol-földrajz
Horváth István 1963-1973 mérnöktanár
Horváth József 1920-1947 rajzdr.
dr. Horváth József 1974-1991 orosz-latin
dr. Horváth Józsefné 1979-2003 német-orosz
Horváth Kálmán 1948-1968 matematika-fizika
Horváth Lajosné 1968-1979 postaforgalom
Horváth Rezső 1894-1921 francia-német
Horváthné Török Bernadett 2002-2009 rajz
Ijas Lajos 1951-1957 matematika-fizikadr.
Imre József 1949-1950 földrajz-történelem-filozófia
Jakatits Árpád 1963-1965 magyar-történelem
Janesitz Henrik 1922-1947 rajz
Jankó Andorné 1950-1959 fizika-kémia
Juhász Ernő 1963-1964 magyar
Juhász Imréné 1975-1981 testnevelés
dr.Kamondy Zoltán 1950-1959 magyar-történelem
Kampfl József 1962-1964 kémia-fizika
Kardos Aladár 1912-1916 magyar-latin
Kárpáti Károly 1873-1898 magyar-német-torna
Katona Anna 1949-1956 magyar-német
Katona Ferenc 1923-1944 történelem-latindr.
Kedvessy Gyuláné 1949-1950 magyar-latin
dr. Kelényi Ferenc 1957-1960 magyar-történelem-angol
Kende Ferenc 1892-1894 latin-görög
Kinipping Henrik 1873-1874 angol
Kiss Károly 1993-2007 orosz-angol
Kócza Géza 1906-1910 torna
Kolecskáry József 1869-1870 természetrajz-számtan-vegytan
Koller Gusztáv 1919-1935 történelem-földrajz
Kollmann Antalné 1962-1998 kémia-földrajz-geológia
Kollwentz Rezső 1903-1904 német-latin
Komornokiné Stark Márta 1977-1978 angol-német
Koós József 1963-1974 matematika-fizika
Kopik István 1970-2009 fizika-matematika
Koronczy Imre 1889-1891 magyar-bölcseletdr.
Kosári János 1919-1920 földrajz-természetrajz
Kovács Csabáné 1987-1993 magyar
Kovács Ferenc 1934-1942 latin-görög
Kovátsné Stenger Mónika 2009-2013 angol-kémia
Kozák Gábor 1980-1981 angol-orosz
Kőműves Géza 1939-1942, 1946-1948 magyar-latin 
Köpe Dezső 1883-1885 természetrajz-vegytandr.
Kövesdi (Küszel) Ignácz 1869-1873 magyar-német
Krasznai Andrea 1977-2017 testnevelés
Krasznai Ferenc 1957-1984 testnevelés
Krcselics László 1910-1912 történelem-földrajz
Kugler Sándor 1963-1971 kémia-fizika
dr.Kunszeri (Kunczer) Gyula 1929-1934 magyar-német
Kutas Gizella 1953-1973 matematika-fizika
Lagler Erzsébet 1975-1977 német-orosz
Lapos Árpád 1946-1951 történelem-földrajz
Latkóczy Mihály 1885-1886 magyar-latin-görög
Lauringer Ernő 1911-1919 történelem-földrajz
dr. Legény János 1934-1947 latin-francia
Légrádi Imre 1960-2012 fizika-matematika
Légrádi Imréné 1971-1992 könyvtáros
Leupin János 1875-1877 francia
Luksz József 1920-1922 matematika-fizika
dr. Machatsek Lucia 1950-1969 magyar-latin-könyvtáros
dr. Machovich Viktor 1932-1936 magyar-francia
Mally Nándor 1892-1904 ábrázoló-számtan-mértan
Mantuano József 1937-1951 matematika-fizika
Maschek János 1857-1860 összes tárgy
Matavovski Béla 1878-1879 történelem-földrajz
Mechler Katalin 1987-1989 magyar-történelem
Medveczky Lajos 1945-1948 magyar-német
Merényi Gábor 1912-1934 matematika-ábrázoló
Merész Károly 1956-1963 rajz-ábrázoló
dr. Mika Károly 1884-1902 természetrajz-földrajz-vegytan-torna
Moller Ede 1875-1882 magyar-német
Molnár József 1875-1880 matematika-fizika
dr. Müller Izidor 1893-1894 francia-angol-német
dr. Müller József 1903-1922 magyar-német
Nagy Norbert 2009-2013 matematika-számítástechnika
Nasch (Németh) Fülöp 1919-1932 francia-német
Németh Ildikó 1994-2014 földrajz-német
dr. Németh István 1936-1967 német-francia-orosz-angol-olasz
Németh Vilmos 1905-1939 természetrajz-kémia
dr. Opré Tivadar 1918-1919 torna
Orbán Istvánné 1949-1953 latin
Őrszigety Frigyes 1952-1983 biológia
Pais Dezső 1911-1912 magyar-latin-görög
Paizs Tünde 1985-2008 földrajz-biológia
Panyiczky Gyula 1939-1947 magyar-német
Patonay Sándor 1942-1948 magyar-latin-görög
Paulay Ödön 1892-1893 magyar-német
Péch Aladár 1899-1901 matematika-természettan
Pirgerné Megyeri Zita 1996-2011 ének-zene
Plaichinger János 1859-1860 német-geográfia-történelem-szépírás
Podráczki Gábor 2008-2009 fizika-matematika
Pongó Zsuzsanna 1979-1980 magyar-történelem
Prezenszki Erzsébet 2009-2012 történelem
Radasics Csaba 2007-2008 biológia -kémia
Ravasz Endre 1936-1957 testnevelés
Reményi Tibor 1965-1974 magyar-történelem
Renner Kálmánné 1978-1999 rajz és műalkotások elemzése
Rési János 1957-1962 magyar-latin
Révész János 1910-1914 torna
Riedl Béla 1960-1963 francia-olasz-latin-német
Róka Lajosné 1974-1987 magyar-történelem
dr. Rónai Ferencné 1981-1987 magyar-angol
dr. Röder Ede 1936-1938 magyar-latin
Rösch Frigyes 1868-1884 matematika-geometria-rajz-torna
Sándor Márta 1993-2010 német-orosz
Scheitz Antal 1938-1942 földrajz-természetrajz-vegytan
Schleisinger Manó 1881-1882 földrajz-természetrajz
Schreiner Ferenc 1857-1861 geometria-szabadkézi rajz-természetrajz
SchügerI Miklós 1914-1945 matematika-fizika
Sebestyén Mónika 2006-2007 angol
Seemann Kálmán 1895-1923 szabadkézi rajz-mértan
dr. Serényi Imre 1881-1884 francia-földrajz-magyar
Simkovits Gyula 1955-1962 történelem
dr. Simkó Gyula 1912-1920 történelem-földrajz
Simonné Schőberl Erzsébet 1979-2009 angol-magyar 
Simonyi Ernő 1901-1902 természetrajz-kémia
Skoff Béla 1873-1891 matematika-ábrázoló
dr. Stodolni Gyula 1901-1936 magyar-német
Strauch Jenő 1902-1922 német-magyar
Stuller Jenő 1919-1920 matematika-fizika
Stuppacher Lajos 1863-1894 német-számtan-geometria-szépírás
Szabó Béla 1940-1946, 1954-1965  földrajz-történelem
Szabó Csaba 1984-1995 testnevelés
Szabóné  Tamás Angéla 2007-2008 matematika
Szakál Péter 1964-2003 fizika-matematika
Szalay Dénes 1961-1964, 1970-1978  magyar-történelem
Szappanos Mária 1978-1995 magyar-történelem-filozófia
Szarka Árpád 1963-1978 rajz-ábrázoló geometria
Székely András 1935-1941 történelem-földrajz
Szekendi Beáta 2003-2013 angol-orosz
dr. Szekeres Kálmán 1888-1895 matematika-természettan
dr. Szente Kornél 1931-1946 földrajz-természetrajz
Szentgáliné Erőss Márta 1992-2005 földrajz-könyvtár
dr. Szentistványi Gyuláné 1986-1998 magyar-orosz-német
Szentpáli Csaba 2002-2008 angol-magyar-médiaismeret
Takács Gábor 1963-1975 magyar-orosz
Tárnok Péterné 1974-1975 angol-német
Tauber Ferenc 1984-1988 német-orosz
Tóth Alajos 1919-1920 magyar-latin
dr. Tóth Imre 1994-2009 történelem
Tóth Márton 1887-1891 magyar-latin-görög
Török Mihály 1895-1916 matematika-fizika
Törzsök Emil 1950-1953 történelem-földrajz
Treszkony János 1894-1895 történelem-latin-görög
Türr Lajos 1884-1889 történelem-természetrajz
Udvardy Ignácz 1871-1872 magyar-természetrajz-szépírás
Újvári Béla 1877-1894 magyar-francia
Ulber Mátyás 1857-1884 történelem-természetrajz-német
Uray Aliz 1957-1978 orosz-angol-francia
Varga B. Béla 1959-1986 kémia-fizika
Vargáné Somlai Márta 1978-2012 angol-magyar
Váry Rezső 1906-1910 magyar-latin
Vas Jenő 1929-1951 matematika-ábrázoló
Vass Béla 1973-2007 fizika-matematika
Vass Béláné 1974-2007 fizika-matematika
Végh Attiláné 1998-2004 földrajz
Vendl Aladár 1885-1920 magyar-francia
dr. Veszprémi Vilmos 1897-1902 magyar-német
Vissiné Berényi Edit 1990-1992 orosz-német
dr. Viszota Gyula 1893-1901 magyar-német
dr. Wallner Ignác 1870-1897 vegytan-természetrajz
Wallner János 1873-1896 ének
Weinhardt Ferenc 1884-1887 matematika-természettan
dr. Winkler Elemér 1919-1928 történelem-földrajz
dr. Zimmer Frigyes 1946-1948 történelem-földrajz-latin
Zombori István 1943-1949 testnevelés

Megjegyzések:

1. Iskolánkban több tanár is tanított, de csak azok nevét közöljük, akik legalább egy évet és nem csak óraadóként dolgoztak itt.

2. A névsorban szereplők azon a néven találhatók meg, melyet ittlétük utolsó évében viseltek.

3. A tantárgyak elnevezése is változott, ezért úgy közöljük, ahogy a régebbi évkönyvekben található.

4. A jelenlegi lista alapjául A Kopik István Tanár Úr által a 2001/2002. évi jubileumi évkönyv számára készített lista szolgált.