Civilizátor Projektnap

Egy kis szómagyarázat

Ki is az a Civilizátor?

Széchenyi István a magyar Civilizátor!

De értjük mi ezt valójában? Mit is jelent ez a szó?

Mit értettek civilizáció alatt Széchenyi korában? Az infrastruktúrát: vasút, hajózás fejlesztését, a városiasodást. De értettek alatta polgáriasodást is, amihez képzett, kulturálisan nyitott, önérdek-képviseletre alkalmas emberek, polgárok kellenek. Mi tett Széchenyi? „Gőzhajózott”, „vonatozott”, folyókat szabályozott….! De tudta, hogy ez nem elég, kell a tudomány, kell a színház, a művelődés, a kaszinó, kellenek az emberi kapcsolatok, a kommunikáció, az együttgondolkodás, kell ehhez a modern, megújított magyar nyelv is. Csendben jegyzem meg, hogy bizony azt is tudta, hogy ehhez kell a személyes higiénia is, ennek elterjedéséért is küzdött!! (Mert abban az időben bizony ez még nem volt alapkövetelmény!)

Civilizátor Napunk kulcsfigurája Széchenyi István, kulcs fogalma pedig a hitel!

A hitel már az ő szemében sem csak a vállalkozások továbblépéséhez, az iparosodáshoz szükséges pénzalapot jelentette, hanem a magyar erkölcsi hitelességet is. Ehhez szükségeltetik a kiművelt, nyitott, civilizáltan viselkedő magyar ember, polgár. A nemzetté válás feltétele, hogy az emberek egyénileg végigjárják ezt a fejlődési (civilizációs) utat.

Gimnáziumunkban lehetőségük van a diákoknak a "civilizációs" fejlődésre, a tanulásra, önmaguk fejlesztésére, kiteljesedésre. De nagyon fontos, hogy ezek az egyéni sikerek adódjanak össze, álljanak össze egy közösséggé. Az egyén ne csak magáért dolgozzon, fejlődjön, hanem a közösségért is. Ez Széchenyi István legnemesebb gondolata! Tanuljunk tőle! Mindjárt itt, a Civilizátor Napon!

A projektnap célja: találja meg mindenki a neki legjobban tetsző tevékenységet, fejlődjön, hozzon új ötleteket, lépje túl saját korlátait, vegyen részt úgy az osztály életében, hogy gondolataival, tetteivel a közösséget is építse!  

Fontos, hogy ápoljuk a hagyományokat, Széchenyi István szellemi örökségét, de még fontosabb, hogy alkalmazzuk saját életünkre, a mi korunk szellemében kövessük azokat az eszméket, amelyeket ő is követett!

Szeberényi Andrea

2017.11.16.

« vissza