A Magyar Földrajzi Társaság 141. Közgyűlése és 70. Vándorgyűlése

Gimnáziumunkban tartja éves találkozóját az 1872-ben alapított tudományos társaság.

A Magyar Földrajzi Társaság a világ legnagyobb múltú földrajzi társaságai és a legrégibb hazai tudományos társaságok közé tartozik. Megalakulása összefügg azzal a kampánnyal, amely az 1871. évi antwerpeni I. Nemzetközi Földrajzi Kongresszus felhívására bontakozott ki. Magyarországon a kiegyezés következményeként előállt társadalmi és politikai helyzet, az 1870-ben megalakult első magyar földrajzi tanszék, tudós elmék és eszmeáramlatok előtérbe kerülése tette lehetővé a társaság megalapítását. Az alapító Hunfalvy János, a földrajzi tanszék vezetője mellett számos korábbi és későbbi nagy utazónk található azok között, akik 1872. január 12-én letették az "alapkövet", így Vámbéry Ármin, Berecz Antal, Bieltz Albert, Gönczy Pál, Reitz Frigyes, Szabó József, Szily Kálmán, Tóth Ágoston, Xantus János és Déchy Mór. A társaság - ma is vallott - célja: „a földrajzi ismeretek terjesztése által a földrajztudomány iránt érdekeltséget gerjeszteni és különösen hazánk földrajzi viszonyainak kutatását és ismertetését előmozdítani.” A Magyar Földrajzi Társaságról bővebben itt olvashat: https://www.foldrajzitarsasag.hu/

1872-óta számos hazai település - ma már határon túli is - adott otthont a társaság köz-és vándorgyűlésének. Nemcsak Sopron, hanem közoktatási intézmény sem volt még házigazdája az évente megrendezendő találkozónak. A társaság helyszínválasztása több éves lobbitevékenység eredménye, de méginkább a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban folyó magas szintű szakmai munka elismerése. A Soproni Tankerületi Központ támogatásával megvalósuló, tudományos ülésszakot, tisztújító közgyűlést és belföldi tanulmányutat magában foglaló rendezvényre az ország minden részéből és a határon túlról is várunk vendégeket.

Részletes program:

A Magyar Földrajzi Társaság

141. Közgyűlése és 70. Vándorgyűlése

Sopron, 2017. augusztus 25-27.

Soproni Széchenyi István Gimnázium

 

Részletes program:

2017. augusztus 25. péntek

15.00-16.00          Érkezés, regisztráció. Soproni Széchenyi István Gimnázium, 9400 Sopron, Templom utca 26. (Bejárat a Liszt Ferenc utca felől)

16.00-17.45          Díszterem: Vitafórum a földrajz oktatás helyzetéről, vezeti: Dr. Szilassi Péter egyetemi docens SZTE

18.15-20.00         Vacsora és kötetlen beszélgetés a gimnázium dísztermében

 

2017. augusztus 26. szombat

 

Délelőtt: Tudományos ülésszak – Fókuszban a határmentiség - Sopron változó szerepköre a változó földrajzi térben          Délután: A Magyar Földrajzi Társaság tisztújító közgyűlése           

Soproni Széchenyi István Gimnázium, díszterme                                                 

Este: Gyalogos és buszos városnézés és díszvacsora a Pálos Pincében

9.00-9.50               Érkezés, regisztráció. Soproni Széchenyi István Gimnázium            

10.00-10.15          Köszöntők:

Simon György

Pro Geographia és Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért-díjas középiskolai tanár, a 2017. évi Vándorgyűlés főszervezője

Farkas Gábor

A Soproni Széchenyi István Gimnázium igazgatója

Prof. Dr. Gábris Gyula

A Magyar Földrajzi Társaság elnöke

10.15-10.35      Dr. Berki Imre – Prof. Dr. Mátyás Csaba: Változó atmoszféra, változó erdeink

10.35-10.55      Dr. Gribovszki Zoltán – Dr. Kalicz Péter: Hidrológiai kutatások Sopronban

10.55-11.15     Prof. Dr. Konkoly-Gyuró Éva: Tájváltozás érzékelése határon átnyúló térségekben

11.15-11.35      Dr. Jankó Ferenc: Sopron társadalmi-gazdasági folyamatai

11.35-12.00      Kávészünet

12.00-12.20      Taschner Tamás: Sopron turizmusa

12.20-12.40      Dr. Tóth Imre: Sopron kapcsolatrendszerének változásai a kora újkortól napjainkig

12.40-13.00      Dr. Farsang Andrea: A földrajz oktatás módszertani megújítása

13.00-14.00      Ebéd – Perkovátz-Ház Étterem, Daruka-terem

14.00-15.30      A Magyar Földrajzi Társaság 141. Közgyűlése

15.30-15.50      Kávészünet

15.50-17.00      A Magyar Földrajzi Társaság 141. Közgyűlése

17.00-18.00      Scarbantia-Suprun-Ödenburg-Sopron – Időutazás a belvárosban - gyalogos városnézés – vezeti: Taschner Tamás

18.00-18.30      A Várkerületen túl… Sopron formálódó városszerkezete - buszos városnézés – vezeti: Simon György

18.30-19.00      „Ein Wandorf, ein Wien” Séta Sopronbánfalván. Látogatás az Árpád-kori Mária-Magdolna templomban valamint a Karmelita-templom és kolostorban. Vezeti: Taschner Tamás és Simon György

19.00-23.30        „A Pálosok nyomában” - Díszvacsora és vezetett borkóstoló az 1771-ben alapított Pálos-pincében, a Magyar Földrajzi Társaság tiszteletére

Partnereink: Blaguss, Bónis-Reitter Borászat és a Benann Catering

 

2017. augusztus 27. vasárnap

 

7.45-18.00 „A Fertő vonzásában” - belföldi tanulmányút – Busszal, hajóval és gyalog

Partnereink: Blaguss, Fertő-Hanság Nemzeti Park, Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft., Fertőrákos Önkormányzata, Drescher Line Hajózási Kft., Benann Catering

 

2017.08.19.

« vissza