Geopolitikai Konferencia a Széchenyiben - Magyar Földrajzi Társaság szervezésében, a Külgazdasági és Külügyminisztérium védnökségével

Közép- és Kelet-Európa a 21. század többpólusú világában címmel tudományos konferenciát rendezünk 2017. augusztus 25-én pénteken.

A Magyar Földrajzi Napok 2017 keretében gimnáziumunk ad otthont a Közép- és Kelet-Európa a 21. század többpólusú világában című tudományos konferenciának.

A konferencia témakörének időszerűsége és kiemelt célja:

A 21. század világgazdasági és világpolitikai rendszere alapvetően átalakul. Az USA vezető szerepének visszaszorulásával a globális világpiac mellett egyre inkább megerősödnek a nagytérségi erőterek. A most formálódó többpólusú világ várhatóan egy új világrendszert fog kialakítani, ahol a gazdasági integrációk, nagytérségi politikai együttműködések a jelenleginél erősebb szerepkört fognak kapni. Hazánk számára alapvető kérdés az, hogy a közeljövőben a kelet-közép-európai régió mennyiben válhat önálló erőtérré mind politikai, mind gazdasági értelemben.

A Krím-félsziget 2014. évi márciusi orosz annektálása nyomán, az USA és Oroszország közötti szembenállás révén a kelet-közép-európai térség egyre inkább ütközőzónává válik, olyan térséggé, amely a történelem során már többször volt. De a térség jövőjére nézve a legoptimistább forgatókönyv az, hogy Kelet-Közép-Európa ún. „hídtérséggé” váljon Nyugat és Kelet között. Az  új „hídtérség” megteremtése csak akkor lehetséges, ha a régió országai gazdaságilag ténylegesen együttműködnek, s a szinte már állandósuló nyugat-keleti megosztottság helyett létrejön egy új kelet-közép-európai erőtér. 
A konferencia fő célkitűzése, hogy a kelet-közép-európai térség 21. századi világgazdasági és világpolitikai szerepkörét elemezze, s ennek révén hozzájáruljon ahhoz, hogy térségünk jelenlegi világban betöltött szerepkörét újraértelmezzük, szakítsunk a klasszikus hidegháborús megközelítéssel, s hozzájáruljunk egy új külügyi/külgazdasági/geopolitikai stratégia kidolgozásához.

A konferenciának kiemelt diplomáciai fontossága is van, mivel 2017. július elsejétől magyar elnöksége van a Visegrádi Együttműködésnek (V4-nek), s reményeink szerint e konferencia is hozzá fog járulni ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen a V4-es magyar elnökségi időszak.   

Mindezek alapján a konferencián vezető geopolitikai, világpolitikai, világgazdasági elemzők segítségével kutatjuk a fő kérdést, nevezetesen: hogyan válhatna a kelet-közép-európai térségből stratégiai régió, s a V4-es összefogás révén e korábbi ütközőzónának milyen önálló fejlődési pályái lehetnének a 21. század világában.   

Szervezők:

​A konferencián való részvételre - előzetes regisztráció mellett - korlátozott számban még van lehetőség. Részvételi szándékát név, telefonszám megadásával jelezze 2017. augusztus 23. szerda éjfélig, a simongyuri@yahoo.com email címen, melyre visszaigazolást küldünk. A részvétel lehetőségéről - a befogadóképesség alapján - a jelentkezések sorrendje dönt.

A konferencia részletes programja:

 

Geopolitikai Konferencia 2017

 

Közép- és Kelet-Európa a 21. század többpólusú világában

 

                          Tudományos konferencia – 2017. augusztus 25. (péntek)

 

                              Helyszín: Soproni Széchenyi István Gimnázium,

9400 Sopron, Templom utca 26.

 

 

A tudományos konferencia fővédnöke:

 

                                    KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

 

Szervezők: Magyar Földrajzi Társaság, Zsigmond Király Egyetem,

Magyar Nemzeti Kereskedőház, Külügyi és Külgazdasági Intézet, PAGEO Alapítvány

 

 

PLENÁRIS ÜLÉS

 

Moderátor: Simon György

Pro Geographia és Bonis Bona - A Nemzet tehetségeiért-díjas középiskolai tanár,

Széchenyi István Gimnázium, Sopron

 

 

10:00-10:15

Köszöntők

 

Prof. Dr. Gábris Gyula Dsc., a Magyar Földrajzi Társaság elnöke

 

Dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere

 

Dr. Szatmári Péter Csc., a Zsigmond Király Egyetem rektora

10.15- 10.40

Közép- és Kelet-Európa a 21. századi geopolitika „nagy sakktábláján”

 

Dr. Bernek Ágnes Csc., a Magyar Földrajzi Társaság Geopolitikai

 

Szakosztályának elnöke, a Zsigmond Király Egyetem Geopolitikai

 

Kutatóközpontjának vezetője

10.40- 11.05

Kelet-Közép-Európa az új szemléletű 21. századi GEOfúziós térképeken

 

Csizmadia Norbert, a PAGEO Alapítvány Kuratóriumának elnöke

11.05 -11.30

A Visegrádi Együttműködés és annak 2017-2018-as magyar elnöksége

 

Lázár András, V4 nemzeti koordinátor, titkárságvezető,

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

11.30 – 12.00

Kávészünet

 

 

 

 

12.00- 12.25                A közép- és kelet-európai gazdasági erőtér a 21. században –

 

az MNKH szerepe a magyar külgazdasági politika megvalósításában Nagy Erzsébet, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft-jének ügyvezető igazgatója

 

12.25-12.50                  A közép-ázsiai térség fejlődésének geopolitikai tanulságai Közép-Európa számára

 

Dr. Vasa László PhD, igazgató-helyettes

Külügyi és Külgazdasági Intézet

 

 

12.50 -13.15                A magyar déli nyitási politika feltételrendszere és fogadtatása a fekete-afrikai országokban

 

Dr. Suha György PhD, a tiszteletbeli konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztos, Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

13.15 – 14.15              Ebédszünet

 

 

 

 

SZEKCIÓ ÜLÉSEK

 

 

Szekció ülés I. 204. terem

 

                                Külpolitikai/geopolitikai stratégiák a közép- és kelet-európai erőtérben

                            Elnök: Dr. Szatmári Péter,

 

                             a Zsigmond Király Egyetem rektora

 

 

14.15-14.35 Piast vagy Jagelló? A lengyel külpolitika orientációi és Közép-Kelet-Európa az elmúlt évtizedekben és napjainkban

 

Dr. Schmidt Andrea PhD

 

14.35-14.55        A Közép-Európa gondolat és politika újjászületése Magyarországon

 

Dr. Balogh Péter PhD

 

14.55-15.15 Elfeledett ösvények a közép-európai geopolitika „erdejében”: régi közelítések mai tanulságai

 

Dr. Farkas György PhD

 

15.15-15.35        Orosz érdekérvényesítési próbálkozások a Nyugat-Balkánon

 

Pap Tibor

 

 

15.35-16.00      Kávészünet

 

 

16.00-16.20 Az Eurázsiai Gazdasági Unió tagországai és Magyarország közötti gazdasági kapcsolatok elemzése

 

Dr. Szegedi Andrea PhD

 

16.20-16.40 Magyarország és a Visegrádi Együttműködés az angolszász alternatív hírmédia tükrében

 

Faust Anita

 

16.40-17.00        Az én nyelvemből a tengerre látni

 

Dr. Rákóczi István PhD

 

17.00-17.20 Geopolitika alulnézetből – a marginális helyzetek kezelése és újratermelődése a határt átlépő kapcsolatrendszerekben

 

Dr. Nagy Erika PhD

 

17.20-17.40        A Brexit hatása az Egyesült Királyságban élő magyarokra

 

Palotai Jenő, Wetzl Viktor

 

 

 

 

Szekció ülés II. 206. terem

                                                    A kelet-közép-európai térség a 21. század világgazdaságában 

                                                                                           Elnök: Nagy Erzsébet,

                                             az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft-jének ügyvezető igazgatója

 

 

14.15-14.35        A V4 országok export-import függésének regionális hatásai az OBOR tükrében

 

Dr. Korompai Attila Csc.

 

14.35-14.55 Az Amerikai Egyesült Államok működőtőke befektetésének sajátosságai Közép-és Kelet-Európában

 

Dr. Schottner Krisztina PhD

 

14.55-15.15        Új irányok? A V4-ek külgazdasági kapcsolatai az Európán kívüli világgal

 

Varga György

 

15.15-15.35 Magyarország, mint kelet-közép-európai ország viszonya Kínával a külkereskedelmi kapcsolatok vizsgálatán keresztül

 

Dani Tamás

 

 

15.35-16.00      Kávészünet

 

 

 

16.00-16.20 Magyarország adóegyezmény-kötési gyakorlata az új külgazdasági politika tükrében

 

Czékus Ábel

 

16.20-16.40 A közép-európai országok beágyazottsága a globális autóipari termelésbe: a térség gyártókapacitásainak fenntarthatósága az értéklánc földrajzi mintázatának átalakulása során

 

Dr. Túry Gábor PhD

 

16.40-17.00 Kelet-Közép-Európa az ipar globális értéktermelési hálózataiban: az élőmunka-igényes iparágak átalakulása a külkereskedelmi adatok tükrében

 

Dr. Molnár Ernő PhD

 

17.00-17.20 Útfüggőség és gazdasági szerkezetváltás: a debreceni orvosi kéziműszer-gyártás esete

 

Lengyel István Máté

 

 

 

 

Szekció ülés III. 210. terem

 

A közép- és kelet-európai térség globális és regionális versenyképességének összefüggései

Elnök: Dr. Bernek Ágnes,

 

a Zsigmond Király Egyetem Geopolitikai Kutatóközpontjának vezetője

 

 

14.15-14.35 Erőnyerés vs. vesztés: a V4 országok esélyei az átalakuló európai geopolitikai térben

 

Prof. Dr. Kocziszky György Dsc., Dr. Szendi Dóra PhD

 

14.35-14.55 A gazdasági integrációk geoökonómiai jelentőségének alakulása Kelet-Közép-Európában a rendszerváltástól napjainkig

 

Dr. Tőkés Tibor PhD

 

14.55-15.15 A Budapest-Varsó tengely kialakítása a dél-szlovákiai régió infrastruktúrájának fejlesztésével

 

Bohár Ádám

 

15.15-15.35        Az „új borostyánút” geoökonómiai jelentősége

 

Sashalmi Ádám

 

 

15.35-16.00      Kávészünet

 

 

16.00-16.20 Pearl River Delta and CEE: Two Unique Regions and a Myriad of (yet) Unexploited Opportunities

 

Dr. Miroslaw Sadowski PhD

 

 

 

16.20-16.40 Az ázsiai és a csendes-óceáni hatalmi egyensúly átalakulása közép-európai perspektívából: a Fülöp-szigetek példája

 

Dr. Klemensits Péter PhD

 

16.40-17.00 Emberi erőforrás fejlesztés, mint a regionális versenyképesség fő mozgatórugója napjainkban, Magyarországon, különös tekintettel a periférikus térségek területfejlesztésére

 

Kóti Tibor

 

17.00-17.20 A Debreceni Egyetemen tanuló kárpátaljai magyar hallgatók tanulmányi célú migrációja

 

Hegedűs Imre

 

2017.08.22.

« vissza